เหมาะกับนักศึกษามาก ได้ของมาใช้ระหว่างเรียน แนะนำเลยค่ะ