ประกาศรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับ iPad Gen 10 64 GB – WIFI รอบเดือนมิถุนายน 2567

ประกาศรางวัลสำหรับผู้โชคดีรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 25 มิถุนายน ดังนี้ ผู้โชคดีที่ได้รับ iPad Gen 10 64 GB – WIFI จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณกุลธิดา กุลภัสสราภา ผู้โชคดีที่ได้รับ กระบอกน้ำรุ่น Limited Edition จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1. คุณมธุรดา เภสัชชะ 2. คุณพเชษฐ์ แซ่หวัง 3. คุณเดชาวัต ส่งกลิ่น ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPad Gen 10 64 GB – WIFI 1 และกระบอกน้ำรุ่น Limited Edition ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ Line […]